Entries by Huy Nguyễn

Cách cài đặt thời gian trên camera

Rất nhiều bạn đọc quan tâm đến cách cài đặt thời gian trên camera, nguyên nhân chủ yếu là hệ thống camera nhà bạn chạy sai ngày và giờ, dẫn đến khi muốn xem lại không biết coi từ thời điểm nào và không khớp với thời gian thực tế hiện tại dẫn đến rất […]

Làm sao để tính băng thông cho camera ?

Cách tính băng thông cho camera dùng để làm gì ? Đó là một vấn đề quan trọng bởi nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình hiện nay sao khi sử dụng hệ thống camera thì mạng internet trong gia đình đột nhiên bị chậm lại hẳn, đó là do camera ngốn hết 1 lượng lớn […]