#1E1E1E

Một số phím tắt thông dụng khi lướt Web

 

Bạn có thể copy đoạn code ở đây nhé:
data:text/html,%20<html%20contenteditable><Title>Notepad</Title>
Hoặc là làm điều tương tự như vậy, nhưng trong chế độ ban đêm. Đây là mã để sao chép và dán vào thanh URL của bạn:
data:text/html;charset=utf-8,%20<title>Notepad%20(Nightmode)</title><body%20contenteditable%20style=”font-family:%20DejaVu;font-weight:bold;background:#1E1E1E;color:#FFFFFF;font-size:1rem;lineheight:1.4;maxwidth:80rem;margin:0%20auto;padding:2rem;”%20spellcheck=”false”>

Rate this post