Những câu hỏi thường gặp

❖ Kinh nghiệm đăng ký dịch vụ Fpt?
❖ Hình thức đăng ký dịch vụ có đơn giản không?
❖ Có hình thức nào đăng ký miễn phí hay không?
❖ Nên xài internet hay xài combo?